ΠΡΩΤΟΠΟΡΟI

Σ.Ε. Ο.Α.Σ.Θ. 2005

" Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ο Ι "

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@fcprotoporoi.gr ή στην παρακάτω διεύθυνση:

mail

" Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ο Ι "

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Σ.Θ.

Εδρα: ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 90

54446 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 981 168 - Fax. 2310 951 716