ΠΡΩΤΟΠΟΡΟI

Σ.Ε. Ο.Α.Σ.Θ. 2005

Αρχηγοί

Δημήτριος Τσιμπούκας
Αρχηγός
Ιωάννης Πολυχρονιάδης
Α΄ Αναπληρωματικός
Χαράλαμπος Γεωργιάδης
Β΄ Αναπληρωματικός